Manjak dobara
Aug21

Manjak dobara

Na manjak dobara nastao usled krađe dobara u skladištu, a koji je utvrđen na osnovu akta nadležnog organa (npr. na osnovu zapisnika Ministarstva unutrašnjih poslova), ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV. „Manjak dobara po osnovu čije je nabavke, odnosno proizvodnje obveznik PDV imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno – bez obzira da li je to pravo i ostvario (osim manjka koji se može pravdati...

Read More
Pišite nam