Nova internet prezentacija
Sep07

Nova internet prezentacija

Sadržaj nove web prezentacije podelili smo u nekoliko kategorija, čime smo smanjili vreme za dolazak do informacija. Kreirali smo i posebnu stranicu za Konslating HR sektor, Politiku kvaliteta, preporuke naših klijenata, download i drugo. Takođe, oformilil smo i korporativni blog, na kome objavljujemo tekstove iz različitih oblasti, pre svih knjigovodstva, prava, radnih odnosa i zakonske regulative. Sektor za razvoj Konsalting Aktiv...

Read More
Poreski tretman donatorstva
Sep07

Poreski tretman donatorstva

Poreski tretman izdataka za donatorstvo i sponzorstvo u smislu priznavanja troškova po tom osnovu za svrhe obračuna poreza na dobit uređen je odredbama člana 15. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Donacija predstavlja davanje pomoći u vidu poklona u novcu, predmetima ili uslugama drugom pravnom licu, bez uslovljavanja da se po istom davanju izvrši bilo kakva vrsta usluge donatoru. Ovi izdaci priznaju kao rashod do 5% od ukupnog...

Read More
Pišite nam