Nabavka dobara koja se koriste za uređenje administrativnih prostorija
Sep15

Nabavka dobara koja se koriste za uređenje administrativnih prostorija

Prema odredbi člana 29. Stav 1. Tačka 3 Zakona o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke i uvoza određenih dobara koja se koriste za opremanje administrativnih prostorija. To su: Tepisi Električni aparati za domaćinstvo TV i radio prijemnici Umetnička dela likovne i primenjene umetnosti Drugi ukrasni predmenti Osim ukoliko se koristi za opremanje hotelskih soba ili holova,...

Read More
Račun kao osnovni dokument u sistemu PDV-a treba da sadrži
Sep15

Račun kao osnovni dokument u sistemu PDV-a treba da sadrži

Račun kao osnovni dokument u sistemu PDV-a treba da sadrži: Naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa; Mesto i datum izdavanja i redni broj računa; Naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa; Vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga; Datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja; Iznos osnovice; Poresku stopu koja se primenjuje; Iznos PDV koji je obračunat na osnovicu; Napomenu o odredbi ovog...

Read More
Postupanje inspekcija prema neregistrovanim subjektima
Sep15

Postupanje inspekcija prema neregistrovanim subjektima

Primenom Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/2015), koji je usvojen u aprilu 2015. godine predviđena su ovlašćenja i dužnosti svake inspekcije, da u svojoj oblasti obavljaju nadzor nad neregistrovanim subjektima i primenjuju prinudne inspekcijske upravne mere. Takođe, obaveza je svih inspekcija da reaguju kada primete da se nelegalno radi i u onim oblastima koje nisu pod njihovom nadležnošću. Od 30. septembra...

Read More
Pišite nam