Šta je potrebno imati u maloprodajnom objektu
Sep17

Šta je potrebno imati u maloprodajnom objektu

1. Na ulazu u objekat mora se vidno istaći: pun ili skraćeni naziv, onako kako stoji u rešenju APR, skraćen naziv se može koristiti samo ako je i upisan kod APR, sa nazivom eventualne poslovne jedinice, radno vreme – pridržavati ga se, po potrebi menjati, posebno istaći da li se radi nedeljom i državnim praznicima i koje radno vreme je u tim slučajevima; 2. U objektu se mora imati: rešenje o registraciji iz APR sa svim izmenama,...

Read More
Pišite nam