Zakon o informacionoj bezbednosti
Sep25

Zakon o informacionoj bezbednosti

Strategijom razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020.godine, informaciona bezbednost je prepoznata kao jedna od šest prioritetnih oblasti razvoja (pored elektronskih komunikacija; e-uprave, e-zravstva i e-pravosuđa; informacione i komunikacione tehnologije / IKT u obrazovanju, nauci i kulturi; e-trgovini i poslovnom sektoru IKT). Informaciona bezbednost, uopšte, predstavlja skup mera koje omogućavaju da IKT sistem...

Read More
Pišite nam