Nabavka dobara koja se koriste za uređenje administrativnih prostorija
Sep15

Nabavka dobara koja se koriste za uređenje administrativnih prostorija

Prema odredbi člana 29. Stav 1. Tačka 3 Zakona o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke i uvoza određenih dobara koja se koriste za opremanje administrativnih prostorija. To su: Tepisi Električni aparati za domaćinstvo TV i radio prijemnici Umetnička dela likovne i primenjene umetnosti Drugi ukrasni predmenti Osim ukoliko se koristi za opremanje hotelskih soba ili holova,...

Read More
Račun kao osnovni dokument u sistemu PDV-a treba da sadrži
Sep15

Račun kao osnovni dokument u sistemu PDV-a treba da sadrži

Račun kao osnovni dokument u sistemu PDV-a treba da sadrži: Naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa; Mesto i datum izdavanja i redni broj računa; Naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa; Vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga; Datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja; Iznos osnovice; Poresku stopu koja se primenjuje; Iznos PDV koji je obračunat na osnovicu; Napomenu o odredbi ovog...

Read More
Postupanje inspekcija prema neregistrovanim subjektima
Sep15

Postupanje inspekcija prema neregistrovanim subjektima

Primenom Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl. glasnik RS“, br. 36/2015), koji je usvojen u aprilu 2015. godine predviđena su ovlašćenja i dužnosti svake inspekcije, da u svojoj oblasti obavljaju nadzor nad neregistrovanim subjektima i primenjuju prinudne inspekcijske upravne mere. Takođe, obaveza je svih inspekcija da reaguju kada primete da se nelegalno radi i u onim oblastima koje nisu pod njihovom nadležnošću. Od 30. septembra...

Read More
Nova internet prezentacija
Sep07

Nova internet prezentacija

Sadržaj nove web prezentacije podelili smo u nekoliko kategorija, čime smo smanjili vreme za dolazak do informacija. Kreirali smo i posebnu stranicu za Konslating HR sektor, Politiku kvaliteta, preporuke naših klijenata, download i drugo. Takođe, oformilil smo i korporativni blog, na kome objavljujemo tekstove iz različitih oblasti, pre svih knjigovodstva, prava, radnih odnosa i zakonske regulative. Sektor za razvoj Konsalting Aktiv...

Read More
Poreski tretman donatorstva
Sep07

Poreski tretman donatorstva

Poreski tretman izdataka za donatorstvo i sponzorstvo u smislu priznavanja troškova po tom osnovu za svrhe obračuna poreza na dobit uređen je odredbama člana 15. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Donacija predstavlja davanje pomoći u vidu poklona u novcu, predmetima ili uslugama drugom pravnom licu, bez uslovljavanja da se po istom davanju izvrši bilo kakva vrsta usluge donatoru. Ovi izdaci priznaju kao rashod do 5% od ukupnog...

Read More
Pišite nam