Lična zarada preduzetnika
Dec07

Lična zarada preduzetnika

Rok za dostavljanje obaveštenja poreskoj upravi jeste 15.12.2015. godine Mogućnost da preduzetnici, koji porez na dohodak građana plaćaju na stvarno ostvaren prihod od samostalne delatnosti, sebi isplaćuju ličnu zaradu, uvedena je krajem maja 2013. godine, tadašnjim Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana. Svrha uvođenja lične zarade preduzetnika bila je otklanjanje neopravdane razlike u visini poreskog opterećenja...

Read More
Pišite nam