Potpisivanje završnog računa!
Dec15

Potpisivanje završnog računa!

Finansijski izveštaji za 2015. godinu (Završni računi) za sva pravna lica i preduzetnike naredne godine primaće se isključivo u elektronskom obliku, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom i to isključivo direktora društva, ili samog preduzetnika. Kvalifikovani elektronski potpis je elektronski sertifikat koji izdaju: MUP, Pošta, Privredna komora Srbije, Halcom S obzirom da Zakon o računovodstvu pominje isključivo direktora kao...

Read More
Pišite nam