Oprost poreskih dugova
Mar03

Oprost poreskih dugova

IZMENE I DOPUNE Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje važe od 03.03.2016. godine Prema poslednjim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA): moguće je odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, a najduže do 60 meseci i sredstva obezbeđenja naplate nisu neophodna u slučajevima gde dugovani porez na dan podnošenja Zahteva za odlaganje plaćanja iznosi: – za pravno lice i preduzetnike do...

Read More
Pišite nam