Novine oporezivanja usluga od marta 2016. godine
May09

Novine oporezivanja usluga od marta 2016. godine

Dopunom Zakona o porezu na dobit od 01.03.2016. sve usluge koje se koriste ili su pružene na teritoriji Republike Srbije od strane njenih nerezidenata oporezuju se porezom po odbitku. Što se tiče grupe usluga na koje se odredba Zakona odnosi, izvesno je to da se ne oporezuju usluge koje se koriste u inostranstvu. Takve su ugostiteljske usluge (smeštaj, ishrana), rent-a-car, roaming, usluge prevoda prilikom poslovnih putovanja van...

Read More
Pišite nam