Primer oporezivanja dobiti
Aug09

Primer oporezivanja dobiti

Pretpostavimo da je firma ostvarila ukupno 2.000.000 dinara prihoda u 2015.godini. Ukupni troškovi su bili 2.200.000 dinara. Firma iskazuje gubitak pre oporezivanja u iznosu od 200.000 dinara. Troškovi reprezentacije su 500.000 dinara (oni su deo ukupnih troškova koje smo naveli). Za potrebe obračuna poreza na dobit, ograničeni smo po pitanju iznosa troškova reprezentacije. Zakon kaže da se u troškove priznaje samo 0,5% od ukupnog...

Read More
Pišite nam