Usluge Konsalting Aktiv grupe: infografik
Aug17

Usluge Konsalting Aktiv grupe: infografik

  Često grafički prikazujemo važne informacije vezane za našu kompaniju, jer ih tako prenosimo na jednostavan, brz i atraktivan način. Ovim infografikom vizuelno smo predstavili usluge Konsalting Aktiv grupe i istakli podatke kojima se posebno ponosimo. Sektor za razvoj Konsalting Aktiv...

Read More
Biznis plan
Aug17

Biznis plan

Biznis plan je dokument  koji sadrži sve segmente jednog poslovnog poduhvata ili projekta.  Biznis planom se prikazuje šta se želi postići i na koji način da se zacrtani ciljevi realizuju. Kada preduzeće želi da proširi svoje poslovanje, da realizuje nove projekte ili kada se osniva preduzeće tada je neophodno sastaviti biznis plan.Biznis plan koristimo iu situacijama kada preduzeće nema dovoljno finansijskih sredstava pa je potrebno...

Read More
Pišite nam