Ugovor i faze ugovora
Aug22

Ugovor i faze ugovora

U današnje vreme postoji mnogo nesigurnosti u raznim  situacijama koje obuhvataju važne sfere našeg života. Jedna od takvih je i kupoprodaja stana-nekretnine, automobila i mnogih drugih stvari, kako nepokretnih tako i pokretnih. Često se nedoumica ogleda u tome šta  ugovor treba da sadrži. Kako bismo objasnili sadržinu ugovora moramo prvo definisati pojam ugovora. Dakle, ugovor je saglasnost volja dveju strana o bitnim...

Read More
Pišite nam