Od Nove godine nove dodatne evidencije PU – novi PDV izveštaji!
Oct21

Od Nove godine nove dodatne evidencije PU – novi PDV izveštaji!

  Ministartvo finansija je donelo Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencija o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, 28. 09. 2016. objavljen je u „Sl. Glasniku RS“ br. 80/2016. od 30. septembra 2016. godine. Na snagu stupa osam dana od objavljivanja, dok puna primena Pravilnika počinje sa 01. 01. 2017. godine. Zakonom o PDV  koji je stupio na snagu 15. 10. 2015. godine, najavljena je ova izmena. Novi...

Read More
Pišite nam