Uvod u organizaciju poslovanja
Nov10

Uvod u organizaciju poslovanja

Organizacija predstavlja optimalnu kombinaciju i logičku strukturu svih potrebnih resursa, poslova i zadataka, autoriteta i odgovornosti radnih mesta i organizacionih celina, informacionih i komunikacionih kanala… Sistem dugoročno projektovanih i formalno uređenih veza i odnosa između elemenata u organizaciji preduzeća nazivamo organizaciona struktura. Ako organizacionu strukturu posmatramo kao skelet, meso i krv organizma, onda...

Read More
Pišite nam