Jubilarna nagrada zaposlenima
Dec12

Jubilarna nagrada zaposlenima

Zakon o radu je takođe predvideo mogućnost da poslodavac, svojim Opštim aktom (Kolektivnim ugovorom ili Pravilnikom o radu), odnosno Ugovorom o radu, može da utvrdi pravo na isplatu jubilarne nagrade zaposlenom. Utvrđivanje uslova i rokova za dodelu jubilarne nagrade, kao i njene visine, spada u domen celishodnosti i opredeljenja donosioca Opšteg akta. Zakonom o porezu na dohodak građana propisana su  poreska oslobođenja za ovakav vid...

Read More
Pišite nam