Jubilarna nagrada zaposlenima
Dec12

Jubilarna nagrada zaposlenima

Zakon o radu je takođe predvideo mogućnost da poslodavac, svojim Opštim aktom (Kolektivnim ugovorom ili Pravilnikom o radu), odnosno Ugovorom o radu, može da utvrdi pravo na isplatu jubilarne nagrade zaposlenom. Utvrđivanje uslova i rokova za dodelu jubilarne nagrade, kao i njene visine, spada u domen celishodnosti i opredeljenja donosioca Opšteg akta. Zakonom o porezu na dohodak građana propisana su  poreska oslobođenja za ovakav vid...

Read More
SWOT analiza
Dec09

SWOT analiza

U današnje vreme tržišno okruženje je sve dinamičnije i kompanije su izložene uticaju mnogobrojnih tržišnih promena i faktora koji utiču na poslovanje. Danas je od ključnog značaja da budemo svesni realne situacije u kojoj se naša kompanija nalazi, i da uvek imamo jasnu vitiju budućih i realno ostvarivih ciljeva. SWOT analiza je jedan od ključnih marketinških alata koji nam služi da odredimo i razumemo trenutnu situaciju u kojoj se...

Read More
Podnošenje zahteva za elektronske kartice zdravstvenog osiguranja i u poštama
Dec08

Podnošenje zahteva za elektronske kartice zdravstvenog osiguranja i u poštama

Građani koji do sada nisu podneli zahtev za zamenu stare zdravstvene isprave za novu elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja, mogu to da urade i na šalterima „Pošta Srbije”. Pravo podnošenja zahteva imaju sva fizička lica koja imaju aktivnu prijavu na zdravstveno osiguranje. Procedura je jednostavna: službenici na šalteru umesto građana popunjavaju zahtev, a potrebno je samo dati na uvid ličnu kartu, staru zdravstvenu knjižicu ili...

Read More
Sponzorstvo u medijima
Dec06

Sponzorstvo u medijima

Direktna veza privrede i medija ogleda se u sferi marketinga. Oblici oglašavanja i mogućnosti koje privredni subjekti kao klijenti u medijskom sistemu imaju na raspolaganju navedeni su u prethodnim tekstovima, a sponzorstvo, kao izuzetno efikasan način plasiranja robe ili usluga, zahteva posebnu pažnju. Reč sponzor je latinskog porekla i označava pokrovitelja, što je termin koji se često primenjuje u medijima. Prema Zakonu o...

Read More
Proces registracije kompanije u UAE i potrebna dokumentacija
Dec05

Proces registracije kompanije u UAE i potrebna dokumentacija

U tekstu Registrovanje kompanija u UAE  pisali smo o 3 tipa kompanija koje možete registrovati, sa posebnim osvrtom na Limited kompaniju (između ostalog o prednostima i nedostacima osnivanja, kao i ograničenjima u pogledu biznis aktivnosti). Takođe smo najavili predstavljanje samog procesa registracije i potrebne dokumentacije. U ovom tekstu se, pored toga, možete informisati i o mogućnostima otvaranja računa u lokalnim UAE bankama i...

Read More
Pišite nam