Internet marketing
May15

Internet marketing

Internet je naveći medij ikada koji ima moć da poveže milione ljudi širom sveta. Internet marketing predstavlja skup aktivnosti koji imaju za cilj usmeravanje tokova proizvoda i usluga od proizvođača prema potrošaču putem interneta kao kanala poslovne komunikacije. Takođe je poznat i kao online maketing i predstavlja proces promocije brenda, proizvoda ili usluge putem interneta. Postoje različiti tipovi internet marketinga: SEO (...

Read More
Pišite nam