Nekoliko važnih informacija o Sloveniji
Apr19

Nekoliko važnih informacija o Sloveniji

Glavni grad: Ljubljana, 265.000 stanovnika. Površina: 20.273 km². Službeni jezik: slovenski, u mešovitim područjima sa manjinama: mađarski i italijanski Strani jezici: rašireni su engleski ili nemački. Populacija: 2.051.000 stanovnika. Uređenje: Parlamentarna Demokratska Republika. Zastava: trobojnica sa državnim grbom. Klima: 4 godišnja doba, 3 klimatske zone: planinska (alpska), kontinentalna, mediteranska. Najviši vrh: Triglav...

Read More
Nešto o Sloveniji
Mar23

Nešto o Sloveniji

Slovenija je veoma razvijena i stabilna zemlja koja poseduje visoko kvalifikovanu radnu snagu, dobro razvijenu infrastrukturu i povoljan saobraćajni položaj. Ona predstavlja odličnu bazu za razvoj i rast poslovanja podstaknut visokim obrazovnim sistemom koji u završnoj fazi omogućava uključivanje studenata u napredna istraživanja, poslovanja i međunarodne projekte. Slovenija pretežno ima mala preduzeća. Njihova mala veličina ih čini...

Read More
Japanski menadžment
Mar22

Japanski menadžment

Japanski menadžment u osnovi ima sličnosti sa američkim menadžmentom i menadžmentom razvijenih evropskih zemalja. Međutim, s obzirom na svoje različitosti u kulturi, Japan ima i ogromne specifičnosti koje ga bitno razlikuju od pomenutih sistema.     Organizacijska struktura japanskog menadžmenta ima tri osnovna nivoa.  Na vrhu piramide nalazi se strategijski menadžment koji se obično sastoji od: predsednika ili generalnog...

Read More
Marketing miks
Feb20

Marketing miks

U središtu marketinga u poslovnom svetu nalaze se potrebe potrošača i interesi koje kompanija treba da identifikuje i realizuje preko tržišta. Ove potrebe se realizuju tako što kompanija prvo kreira i dizajnira svoj proizvod (uslugu, imidž, događaj, marku), potom odredi njegovu cenu, nalazi najefikasnije kanale za njegovu distribuciju (što podrazumeva proizvod u najbolje vreme na najboljem mestu), a zatim selektuje najefikasnije...

Read More
Vrste poslovnog odlučivanja
Jan19

Vrste poslovnog odlučivanja

Donošenje odluka je proces svojstven svim ljudima. Pri tome, odluke mogu uticati na tok događaja svakodnevice ili, s druge strane, na uspešnost poslovne organizacije.   Moguće je razlikovati zadovoljavajuća, optimalna i idealna rešenja, do kojih se dolazi u odlučivanju. Ograničenja mogu nastati iz više razloga, kao na primer u slučaju nejasnih okolnosti odlučivanja, nepotpunih informacija ili pak ličnih ograničenja donosioca...

Read More
Outsourcing
Jan10

Outsourcing

Želja za poslovnim uspehom i sve veći pritisak tržišta doveli su do stvaranja novog, možda najvećeg, trenda u svetu – OUTSOURCING-a. Suština outsourcing-a je prepuštanje dela poslovnih aktivnosti koje nisu od strateškog značaja, kompanijama koje te poslove mogu obaviti efikasnije i jeftinije. To je praksa u kojoj pojedinac ili kompanija obavlja zadatak, pruža uslugu ili proizvod namenjen drugoj kompaniji, a čemu  je glavni...

Read More
Pišite nam