Čuvanje poslovne dokumentacije privrednih društava i preduzetnika

file-1235934_1920Prilikom poslovanja svakog privrednog društva ili preduzetnika nastaje veliki broj dokumenata i akata. Zakonskom regulativom propisana je obaveza njihovog čuvanja, a u skladu sa tim, propisano je šta obavezno mora da čuva društvo s ograničenom odgovornošću, kao i koji su rokovi čuvanja.

 

 • Statusna dokumenta
  (osnivački akt, rešenje o registraciji osnivanja društva, opšta akta društva, zapisnik sa sednica skupštine i odluke skupštine, akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva, dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva, ugovori koje su direktori zaključili sa društvom…), čuvaju se trajno.
 • Finansijski izveštaji
  (bilans stanja, bilans uspeha, statistički izveštaj i drugi izveštaji iz ovog seta) i Izveštaj o reviziji, čuvaju se 20 godina. 
 • Dnevnik, glavna knjiga i godišnji izveštaj o poslovanju, čuvaju se 10  godina.
 • Pomoćne knjige (na primer KEP knjiga) i isprave na osnovu kojih se knjiži, čuvaju se 5 godina.
 • Takođe, isplatne liste i analitička evidencija zarada čuvaju se trajno.
 • Fiskalni dokumenti koji se štampaju na termo-papiru, čuvaju se 3 godine.
 • Ministarstvo finansija je, u mišljenju br. 011-00-308/2007/04 iz 2007. godine, istaklo da PDV obveznici treba da evidencije o PDV-u (knjiga primljenih računa i knjigu izdatih računa) kao i dokumentacija na osnovu koje su ove evidencije nastale (računi, privremene i konačne situacije, knjižna odorenja i zaduženja itd.) čuvaju 10 godina.

U slučaju da se evidencija o knjigovodstvenim promenama i sama poslovna dokumentacija čuva na elektronskim medijima, treba obezbediti da se elektronskim dokumentima može pristupiti i da su pogodni za dalju obradu. Podaci koji se čuvaju u elektronskom obliku moraju biti tako pohranjeni da se obezbedi njihovo čuvanje u obliku u kom su napravljeni, poslati ili primljeni, a da se identitet pošiljaoca ili primaoca, kao i vreme i mesto slanja i prijema elektronske poruke može utvrditi.

Knjigovodstveni sektor
Konsalting Aktiv grupa

Postavi pitanje

 

Author: Konsalting tim

Pišite nam