Da li je vođenje delovodnika obavezno?

Delovodnik ili delovodna knjiga je registar akata i dokumenata koji pravno lice donosi, šalje ili prima.

U ovaj registar upisuju se svi akti za koje nije ustanovljen poseban registar (posebna knjiga), kao npr. knjiga faktura, i time se omogućava pregled akata koji su doneti u pravnom licu, kao i svih onih koji su primljeni od trećih lica ili ekspedovani trećim licima.

Ovaj registar omogućava pregled ovih akata, kao i utvrđivanje osnovnih podataka o njima (kao što su podaci o vremenu donošenja, prijema ili odašiljanja; kome su upućeni ili od koga su primljeni, naziv akta i drugo). Iz ugla pozitivnog prava nijedan zakon ne sadrži generalnu odredbu o obavezi vođenja delovodnika, te nema ni sankcije za slučaj da se to ne čini.

Vođenje delovodnika nije obavezno. Takođe ni posedovanje delovodnog pečata, nije obavezno.

Knjigovodstveni sektor
Kosalting Aktiv grupa

Author: Konsalting tim

Pišite nam