Dokumentacija potrebna za osnivanje privrednog subjekta

note-304229_1280

Za osnivanje privrednih subjekata potrebno je prilikom podnošenja zahteva APR-u priložiti sledeću dokumentaciju:

– za društvo sa ograničenom odgovornošću:

 • registraciona prijava
 • dokaz o uplati naknade za registraciju
 • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz Registra u kome je registrovano pravno lice)
 • akt o osnivanju društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun i/ili procena vrednosti nenovčanog kapitala privrednog društva
 • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom
 • overen potpis zastupnika;

– za ortačko društvo:

 • registraciona prijava
 • dokaz o uplati naknade za registraciju
 • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša)
 • ugovor o osnivanju društva, sa overenim potpisima osnivača
 • overen potpis zastupnika;

– za komanditno društvo:

 • registraciona prijava
 • dokaz o uplati naknade za registraciju
 • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz Registra u kome je registrovano pravno lice)
 • ugovor o osnivanju društva, sa overenim potpisima osnivača
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga komanditora na privremeni račun ili njegova overena izjava o tome da je obezbedio novčani ulog
 • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom
 • overen potpis zastupnika;

– za akcionarsko društvo:

 • registraciona prijava
 • dokaz o uplati naknade za registraciju
 • dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz Registra u kome je registrovano pravno lice)
 • akt o osnivanju društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača
 • izveštaj banke o upisanim akcijama
 • izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun
 • dokaz o objavljivanju i sadržina javnog poziva za upis i uplatu akcija (prospekt), sa odobrenjem prospekta od strane nadležnog organa
 • procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga osnivača
 • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom
 • overen potpis zastupnika.

document-428336_1920

Ovu dokumentaciju je potrebno predati na šalteru Agencije za privredne registre (APR) koja, u roku od pet dana, izdaje rešenje o registraciji. Agencija će takođe i prijaviti novoosnovanu firmu Poreskoj upravi, koja će dodeliti poreski identifikacioni broj (PIB) koji je neophodan za sve poslovne transakcije (PIB se nalazi u rešenju o registraciji firme). Rešenje APR-a o registraciji se nakon izdavanja odnosi pečatorescu kako bi izradio pečat, a zatim se u banci  otvori poslovni račun.

 

Sve navedeno mi možemo da uradimo umesto Vas. A zahvaljujući našim strateškim Sporazumima sa Sberbank Srbija i Reiffeisen bankom, možete otvoriti i račun u banci bez odlaska u banku. Dovoljno je da samo dođete kod nas. Detaljnije..

 

bojana1

Bojana Andrijević

mlađi knjigovođa

 

Apsolvent Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Postavi pitanje

Author: Konsalting tim

Pišite nam