Isplata novogodišnjih poklona i jubilarnih nagrada

novogodisnji-izdatci-neoporezivi-konsalting-aktivNovogodišnji pokloni za decu

Zakon o radu predvideo je mogućnost da poslodavac može deci zaposlenog starosti do 15 godina života da obezbedi poklon za Božić i Novu godinu u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana. Takođe je propisano da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu poklona deci zaposlenih, povodom Nove godine i Božića do 9.031 dinara godišnje po jednom detetu.

Potrebno je da poslodavac ovo davanje ima predviđeno Opštim aktom (kolektivni ugovorom ili pravilnikom o radu). U slučaju da u navedenim aktima nije predviđeno davanje novogodišnjih poklona deci, direktor može da neposrednom primenom Zakona o radu da donese odluku o mogućnosti davanja poklona deci zaposlenih povodom Nove godine i Božića. U slučaju da poslodavac utvrdi svojim opštim aktom da se pokloni daju u većem iznosu od neoporezivog, iznos koji na osnovu toga poslodavac obezbedi i isplati na ime poklona deci zaposlenog preko neoporezivog, tj. preko 9.031 dinara, predstavlja zaradu zaposlenog i podleže obavezi plaćanja poreza i doprinosa na zarade.

Jubilarna nagrada zaposlenima

Zakon o radu je takođe predvideo mogućnost da poslodavac, svojim opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu) odnosno ugovorom o radu može da utvrdi pravo na isplatu jubilarne nagrade zaposlenom. Utvrđivanje uslova i rokova za dodelu jubilarne nagrade, njene visine spada u domen celishodnosti i opredeljenja donosioca opšteg akta.

Zakonom o porezu na dohodak građana propisana su  poreska oslobođenja za ovakav vid isplate, odnosno ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu isplate jubilarne nagrade zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad do 18.060 dinara godišnje. Ukoliko bi se zaposlenom isplatila jubilarna nagrada u iznosu većem od navedenog, deo (razlika) iznad propisanog neoporezivog iznosa bio bi predmet oporezivanja porezom na zaradu po stopi od 10%.

Jubilarna nagrada se, po pravilu, isplaćuje u novcu, međutim nisu retke situacije dodeljivanja jubilarne nagrade i u vidu prigodnog poklona u određenoj novčanoj protivvrednosti.

U praksi često dolazi do izjednačavanja jubileja povodom godišnjice firme ili kraja poslovne godine, sa pravom zaposlenog na jubilarnu nagradu, a koji kao takav nije regulisan Zakonom o radu već se eventualno može urediti opštim aktom poslodavca, što opet zavisi od slobodne volje poslodavca.

Konsalting Aktiv grupa
Vaša knjigovodstvena kuća

Postavite pitanje

Author: Konsalting tim

Pišite nam