Jubilarna nagrada zaposlenima

Zakon o radu je takođe predvideo mogućnost da poslodavac, svojim Opštim aktom (Kolektivnim ugovorom ili Pravilnikom o radu), odnosno Ugovorom o radu, može da utvrdi pravo na isplatu jubilarne nagrade zaposlenom. Utvrđivanje uslova i rokova za dodelu jubilarne nagrade, kao i njene visine, spada u domen celishodnosti i opredeljenja donosioca Opšteg akta.

Zakonom o porezu na dohodak građana propisana su  poreska oslobođenja za ovakav vid isplate, odnosno ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu isplate jubilarne nagrade zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad do 18.331 dinara godišnje. Ukoliko bi se zaposlenom isplatila jubilarna nagrada u iznosu većem od navedenog, deo (razlika) iznad propisanog neoporezivog iznosa bio bi predmet oporezivanja porezom na zaradu po stopi od 10%.

coins-361488_1280Jubilarna nagrada se, po pravilu, isplaćuje u novcu, međutim nisu retke situacije dodeljivanja jubilarne nagrade i u vidu prigodnog poklona u određenoj novčanoj protivvrednosti.

U praksi često dolazi do izjednačavanja jubileja povodom godišnjice firme ili kraja poslovne godine sa pravom zaposlenog na jubilarnu nagradu, a koji kao takav nije regulisan Zakonom o radu, već se eventualno može urediti opštim aktom poslodavca, što opet zavisi od slobodne volje poslodavca.

 

Knjigovodstveni sektor
Konsalting Aktiv grupa

Author: Konsalting tim

Pišite nam