Konsalting istorijat: zadnje dve godine

Nismo se zaustavili kada smo potpisali više od 100 ugovora… Sredinom 2015.godine prešli smo u sadašnje prostorije, u Bulevar maršala Tolbuhina (bivšu ulicu Goce Delčeva) u 200 kvadrata i čak 11 kancelarija. Ovo je naveći poslovni prostor Konsalting Aktiv grupe do sada (možete pogledati neke od fotografija). Ujedno, godinu 2015.posmatramo kao svojevrsnu prekretnicu u razvoju firme, jer smo osmislili mnoge projekte, dugoročne i kratkoročne, i realizovali ideje koje su doprinele, i dopinose, snaženju korporativnog identiteta i imidža, a time i jačanju reputacije, izdvajanju i razlikovanju u odnosu na konkurenciju.

Pre svega, oformili smo Sektor za razvoj i HR sektor i sistemski pristupili razvoju organizacionog sistema, nadgradnji organizacione strukture i novim sistematizacijama radnih mesta, selekciji kandidata za posao, kao i detaljnom planiranju ekspanzije biznisa u budućnosti. Počinjemo mnogo više da vodimo računa o edukaciji zaposlenih i treninzima i ulažemo znatne napore da svi imaju šansu da uče i uvek budu u toku sa aktuelnim izmenama zakonske regulative i promenama na tržištu. Možete pročitati i deo teksta posvećen obuci i razvoju Konsalting kadrova.

Uveli smo i mnoge druge promene kako bi unapredili korporativno poslovanje: kreirali smo novu, obimniju i jednostavniju internet prezentaciju, sadržaj preveli na engleski, ruski i italijanski jezik, pokrenuli prvi korporativni blog na tržištu naše delatnosti, usvojili Politiku kvaliteta, Kodeks poslovnog ponašanja, Politiku zapošljavanja itd.

Iz ovog perioda velikog broja novina koje implementiramo brzo i efikasno u svakodnevni rad, posebno izdvajamo pokretanje Korporativnog biltena. Ovaj veliki i zahtevni projekat pokrenut je sa ciljem da našim klijentima pružimo nove informacije iz sfere poreza, knjigovodstva i računovodstva, privrednog prava i drugih srodnih oblasti, ali i poslovanja naše kompanije, kako bi bili upoznati sa načinom na koji radimo i našim pažljivim pristupom svakom njihovom zahtevu. Do sada smo pripremili i štampali dva broja, dok je treći u pripremi. Prvi broj smo posvetili promociji firme i svemu onome što smo tokom godine unapređivali, a drugi, koji je izašao iz štampe sredinom 2016.godine, novim uslugama i uspesima, dajući prostor i našim poslovnim partnerima, kao i klijentima.

Devetu godinu poslovanja vezujemo i za nova strateška partnerstva, posebno značajan Sporazum sa Sberbank Beograd, ali i obnovu polise osiguranja Uniqa za zaštitu naših klijenata od eventualnih propusta u radu, koju smatramo jednim od standarda u našem poslovanju iako nikad nije postojao razlog za njeno aktiviranje. 

Međunarodno poslovanje je projekat takođe osmišljen u 2015.godini, kao nova usluga Konsalting Aktiv grupe. Početak obavljanja ove delatnosti vezujemo za januar 2016.godine, kada, pored osnivanja firmi u inostranstvu uslugom međunarodnog poslovanja obuhvatamo i uslugu osnivanja predstavništava u Srbiji. Danas možemo da vam omogućimo da pokrenite posao iz bilo koje zemlje sveta sveta (UAE, USA, UK, Cyprus, Bulgaria, Hong Kong…), da optimizujete troškove, a da pri tome budete u vašoj kancelariji i ne morate nigde da putujete. Za sve naše postojeće i potencijalne klijente otvorili smo, tako, širom vrata svetskih tržišta.

U 2016. godini smo dizajnirali neka nova radna mesta koja do sada nismo imali, došli do broja od 15 zaposlenih kao i 200tog ugovora. Pročitajte šta neki od naših klijenata kažu za saradnju sa nama. Pokrenuli smo i info portal, nadgradili korporativni blog, koji smo spomenuli, i tako na posebnom poddomenu našeg sajta skoro svakodnevno postujemo tekstove sa različitim temama smeštenim u određene kategorije, koje pišu naši zaposleni, u timu ili sami, kao i naši poslovni saradnici. Uspeh Konsalting Aktiv grupe prepoznaju mnogi, kao i, na primer, redakcija časopisa Nacionalne poslovne revije u kome je objavljen intervju sa Predsednikom UO naše firme Igorom Jelićem. Takođe, studenti FON-a nas pozivaju da učestvujemo na Konferenciji studenata, šestoj po redu, što prihvatamo sa zadovoljstvom. Potpisujemo nova strateška partnerstva, među najvažnijim, Sporazum sa Raiffeisen bankom.

Promenama smo doprineli velikom koraku napred, a problemi, očekivani i manje očekivani, otvorili su nam neke nove vidike i učinili nas mudrijima. Nakon skoro dve godine novog pristupa proceni kandidata zahtevima radnog mesta, sa ponosom ističemo da Konsalting tim, bez izuzetka, čine obrazovani, vredni i odgovorni kadrovi koji, sa sigurnošću tvrdimo, poštuju etičke standarde u radu i odnosu jedni prema drugima, prema klijentima i prema kompaniji u kojoj rade. To smatramo jednom od svojih najvećih prednosti.

Krajem desete godine poslovanja usledilo je pokretanje još jednog velikog projekta: registrovali smo agenciju za promet nekretninama – Konsalting nekretnine, pa uplovljavamo i u delatnost posredovanja u prometu nekretninama, pregovorima, kao i zakupu nepokretnosti. U planu su još tri projekta i širenje porfolia usluga Konsalting Aktiv grupe, o čemu ćemo vas, naravno, uredno obaveštavati.

 

 

11122222

 

Tako smo u jedanaestu godinu poslovanja zakoračili ponosni na postignute rezultate, vreme koje trajemo, sa novom energijom i velikim znanjem, puno stečenog iskustva, spremni na izazove koji nas očekuju i još odlučniji u ispunjenju naše vizije: da Konsalting Aktiv grupa bude nezaobilazan parner na putu vašeg poslovnog uspeha i najpouzdanija knjigovodstvena kuća na tržištu!

 

Radujemo se novoj poslovnoj deceniji!

Konsalting istorijat: prve dve godine, treća i četvrta godina & od pete do osme godine.

Sektor za razvoj
Konsalting Aktiv grupa

 

Author: Konsalting tim

Pišite nam