Manjak dobara

Na manjak dobara nastao usled krađe dobara u skladištu, a koji je utvrđen na osnovu akta nadležnog organa (npr. na osnovu zapisnika Ministarstva unutrašnjih poslova), ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV.

„Manjak dobara po osnovu čije je nabavke, odnosno proizvodnje obveznik PDV imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno – bez obzira da li je to pravo i ostvario (osim manjka koji se može pravdati višom silom ili na drugi propisani način, utvrđen na osnovu akta nadležnog organa, odnosno organizacije), smatra se sopstvenom potrošnjom, što znači da se na taj manjak PDV obračunava i plaća u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV. Na manjak dobara koji se može pravdati višom silom ili na drugi propisani način (elementarna nepogoda, krađa, saobraćajni udes i dr), utvrđen na osnovu akta nadležnog organa, odnosno organizacije, PDV se ne obračunava i ne plaća.

S tim u vezi, na manjak dobara nastao usled krađe dobara u skladištu skladištara, a koji je utvrđen na osnovu akta nadležnog organa ili organizacije (npr. na osnovu zapisnika ili drugog akta Ministarstva unutrašnjih poslova), ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV.“

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00292/2014-04 od 23.6.2015. godine)

Konsalting Aktiv grupa
Vaša knjigovodstvena kuća

Postavite pitanje

Author: Konsalting tim

Pišite nam