Neočekivani problemi privatnim firmama!

dnevnice_konsalting_aktivVlada Srbije dana 14. oktobra 2015. godine. Donela je Uredbu kojom su izvršene izmene i dopune Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika. Uredbom je brisan Spisak dnevnica po stranim državama i umesto toga je propisano da se državnom službeniku i namešteniku naknađuju troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu u iznosu od 15 evra za svaka 24 časa provedena u inostranstvu, nezavisno od države u koju se putuje.

Međutim, navedena izmena Uredbe sasvim neočekivano stvorilo je problem privatnom sektoru, koji će zbog toga imati dodatni trošak. Privatnom sektoru stvorene su obaveze plaćanja dodatnog poreza, ukoliko želi da svojim zaposlenima isplati dnevnice veće od onih koje je država propisala za svoje službenike.

Zakon o porezu na dohodak građana propisuje da se ne plaća porez na dohodak građana na „dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa“. 

Propis koji određuje „neoporezivi iznos dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo“ jeste upravo Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

U toj uredbi posle poslednjih izmena piše: „Državnom službeniku i namešteniku naknađuju se troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu u iznosu od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu“. Ne postoji više razlika u visini neoporezivog iznosa dnevnice za različite zemlje već samo jedna jedinstvena od 15 evra.

Zbog toga svi koji isplaćuju dnevnice koje premašuju neoporezivi deo moraju da plate porez od 10 odstoodnosno od 14.10.2015. godine, budu isplaćivali dnevnice za službeni put u inostranstvo u iznosu većem od 15 evra na svaka 24 časa provedena u inostranstvu (ovaj iznos se primenjuje za sve države) moraće na razliku da plate porez na zarade u iznosu od 10 odsto.

Konsalting Aktiv grupa
Vaša knjigovodstvena kuća

Postavite pitanje

Author: Konsalting tim

Pišite nam