Obrazovanje Odbora Grupacije računovodstvenih agencija

logo1

 

Na osnovu člana 17.i 18. Pravilnika o izborima organa i tela Privredne komore Sbije, a u skladu sa članom 25. Statuta Privredne komore Srbije (“Službeni glasnik RS”, br.39/2016.), Odbor Udruženja za stučne, naučne i tehničke delatnosti je  28.februara 2017.godine doneo ODLUKU o obrazovanju Odbora Grupacije računovodstvenih agencija.

Utvrđeni kriterijumi za izbor članova ovog Odbora su, između ostalih, obim poslovanja, vrsta usluge koja se nudi klijentima, da članice Grupacije imaju aktivno učešće, odn.da su davale inicijativu u donošenju zaključaka, predloga i sugestija u radu, kao i, značaj u doprinosima za interese privrede.

Odbor Grupacije ima 15 članova, a među njima je izabran i predsednik UO Konsalting Aktiv grupe, g.Igor Jelić.

Na osnovu člana 25. Statuta Privredne komore Srbije i člana 8. Poslovnika o radu grupacije udruženja Privredne komore Srbije, sazvana ja konstitutivna sednica Odbora Grupacije, koja je upravo u toku.

 

Konsalting Aktiv grupa

 

Author: Konsalting tim

Pišite nam