Od Nove godine nove dodatne evidencije PU – novi PDV izveštaji!

 

news-426892_1920Ministartvo finansija je donelo Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencija o PDV i obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, 28. 09. 2016. objavljen je u „Sl. Glasniku RS“ br. 80/2016. od 30. septembra 2016. godine. Na snagu stupa osam dana od objavljivanja, dok puna primena Pravilnika počinje sa 01. 01. 2017. godine.

Zakonom o PDV  koji je stupio na snagu 15. 10. 2015. godine, najavljena je ova izmena. Novi obrazac POPDV će sadržati zasebnih 13 tabela u koje se unosi čak 155 podataka. Poreski obveznici će detaljno prikazati podatke o vrednosti prometa, porezu na dodatu vrednost, podatke o dobrima koja su uvezena, podatke o izmenama naknade odnosno osnovice, prometu koji ne podleže obračunu poreza i prometu koji je oslobođen PDV-a.

Popunjavanjem obaveznih tabela i vođenje propisane evidencije, PU praktično zahteva detaljne podatke o svim troškovima i prihodima, kako u zemlji tako i u inostranstvu, bez obzira da li te poslovne transakcije utiču ili ne na PDV.

Prema Pravilniku, vođenje evidencije o nabavkama/prodaji, zahteva znatno veći broj podataka nego što je bio do sada, proširen je broj polja u smislu, što će se pored naziva firme i PIB, datum u evidenciju unosti opis nabavke, vrsta, model, tip, obim i sve praktično šta je iskazano na računu.

Drugim rečima, svi podaci  koje sadrži račun i nalog za knjiženje, jer će se u obrascima npr. posebno iskazivati trošak  za ekonomsku propagandu, ili povraćaj robe u garantnom periodu i još mnogo toga.

Kada se radi o prihodima, i tu tabela veoma detaljna, posebno se iskazuje promet nepokretnosti, pa da li se radi o prvom prometu ili ne, promet zemljišta je posebna stavka. Prodaja dobara se posebno iskazuje dok prihod od pruženih usluga je posebna stavka.

Sve u svemu, ozbiljan posao  evidentiranja dokumentacije i popunjavanje Obrasca POPDV od januara 2017. godine.

Knjigovodstveni sektor
Konsalting Aktiv grupa

Postavi pitanje

Author: Konsalting tim

Pišite nam