Osnovne funkcije menadžmenta

Većina savremenih autora obrađuje i izučava četiri osnovne funkcije menadžmenta: planiranje, organizovanje, rukovođenje i kontrolu.

 

Planiranje

Kao funkcija menadžmenta, planiranje uključuje izbor misije, ciljeva i akcija za njihovo ostvarivanje. Iako se planiranjem profesionalno bave odgovarajuće službe u preduzeću ono je “neophodna i neizbežna odgovornost svih menadžera” (Schermerhorn). Uspešnost menadžera se i zasniva na njihovoj sposobnosti da vide dalje, razumeju dinamičko okruženje i pronađu buduće odgovore za uspešno poslovanje preduzeća u novim i neprekidno promenjenim uslovima.

 

target-1747234_640

 

Kao polazna funkcija menadžmenta, proces planiranja se može posmatrati na osnovu sledećih faza:

  1. definisanje ciljeva (na svim nivoima preduzeća),
  2. procena realne pozicije preduzeća u funkcionalnom okruženju,
  3. predviđanje budućih događaja,
  4. postupak izrade planova i
  5. implementacija planova i ostvarivanje rezultata poslovanja.

 

Organizovanje

Funkcija organizovanja uspostavlja, klasifikuje i grupiše sve potrebne i propisane aktivnosti u preduzeću prema načelima organizacije. Ona delegira poslove, aktivnosti i uloge pojedinim organizacionim jedinicama, menadžerima i zaposlenima i obezbeđuje njihovu koordinaciju u procesu poslovanja. Osnovni zadatak funkcije organizovanja jeste “određivanje uloga ljudima koji rade zajedno”, odnosno uspostavljanje odgovarajuće strukture uloga za zaposlene u organizaciji.

 

Rukovođenje – upravljanje ljudskim resursima

Zadatak funkcije upravljanja ljudskim potencijalom u organizaciji odnosi se na popunjavanje i održavanje radnih mesta u organizacionoj strukturi, obrazovanje, usavršavanje i trening zaposlenih. Sistem upravljanja ljudima u širem smislu obuhvata istraživanje ljudskih resursa, kadrovsko popunjavanje, razvoj zaposlenih, odnose sa zaposlenima i sindikatima.

 

control-427512_640Kontrolisanje

Kontrolisanje je merenje i ispravljanje pojedinačnih i grupnih aktivnosti, kako bi se poslovi i procesi odvijali prema utvrđenom planu. Kontrolisanjem se upoređuju ostvareni rezultati sa planiranim i povezuje, odnosno integriše i zaokružuje celokupni proces menadžmenta.

Kontrola predstavlja nadzor nad poslovnim aktivnostima preduzeća, njegovih delova i nosilaca svih funkcija. Proces kontrolisanja upoređuje ostvarene rezultate sa standardima i zadacima koje je kompanija postavila kao svoje ciljeve u obliku planova ili drugih razvojnih dokumenata. Da bi kontrola bila efikasna, ona mora biti blagovremena. To se posebno odnosi na preventivnu kontrolu, ali isto tako i na tekuću.

 

ana-cv-photo
Ana Vuksanović Stojanović
asistent direktora

Diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu u privredi.
Postavi pitanje

 

 

Author: Konsalting tim

Pišite nam