Pod kojima uslovima osnivač strano lice u Srbiji ne plaća doprinose?

sporazum o izbeganju dvostrukog socijalnog oporezivanja konsalting aktiv grupaOdredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da se osiguranicima samostalnih delatnosti smatraju, između ostalih, lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava u skladu sa zakonom, koji u njima rade, bez obzira da li su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač, odnosno član.

Ako je strano fizičko lice osigurano po osnovu zaposlenja u nekoj od država potpisnika međudržavnog ugovora o socijalnom osiguranju, kojim su uređena pitanja priznavanja radnog staža, zdravstvenog osiguranja, isplate penzija i drugih davanjama, a u Republici Srbiji obavlja neki od oblika samostalne delatnosti, odredbom Sporazuma je utvrđeno je da:

ako je prema pravnim propisima jedne države ugovornice sticanje, očuvanje ili ponovno priznavanje prava na davanje uslovljeno navršenjem penzijskog staža, nosilac te države ugovornice uzima u obzir, ako je potrebno, i penzijski staž navršen prema pravnim propisima druge države ugovornice, kao da je navršen prema pravnim propisima koje on primenjuje, pod uslovom da se periodi ne poklapaju, ako ovim Sporazumom nije drugačije određeno.

Republika Srbija ima sporazume o socijalnom osiguranju sa 29 zemalja, kojima su uređena pitanja priznavanja radnog staža, zdravstvenog osiguranja, isplate penzija i drugih davanja.

Navedeno implicira, da bi obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po domaćim propisima za ovo lice značilo samo obavezu plaćanja doprinosa, sa potpunom sigurnošću da se ti periodi osiguranja i ostvareni prihodi neće uzimati u obzir ni za ostvarivanje prava niti za utvrđivanje njegove visine.

S tim u vezi, osnivač privrednog društva koji je u njemu radno angažovan (bez obzira da li je u radnom odnosu u tom privrednom društvu), smatra se osiguranikom samostalnih delatnosti. Napominjemo da je stav ovog ministarstva da lice, koje obavlja samostalnu delatnost u Republici Srbiji, a istovremeno je obavezno osigurano po osnovu zaposlenja na penzijsko i invalidsko osiguranje u nekoj od država sa kojom postoji zaključen sporazum o socijalnom osiguranju – i za to podnese odgovarajuće dokaze, nije obavezno osigurano u Republici Srbiji, odnosno nema svojstvo osiguranika prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa prema tome nema ni obavezu plaćanja doprinosa.

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike, br. 011-00-00964/2010-07 od 2.2.2011. godine

Konsalting Aktiv grupa

Postavite pitanje

Author: Konsalting tim

Pišite nam