Potpisivanje završnog računa!

zavrsni-racun-konsaling-aktivFinansijski izveštaji za 2015. godinu (Završni računi) za sva pravna lica i preduzetnike naredne godine primaće se isključivo u elektronskom obliku, potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom i to isključivo direktora društva, ili samog preduzetnika.

Kvalifikovani elektronski potpis je elektronski sertifikat koji izdaju: MUP, Pošta, Privredna komora Srbije, Halcom

S obzirom da Zakon o računovodstvu pominje isključivo direktora kao osobu koja potpisuje završni račun, i ne ostavlja mogućnost davanja punomoćja za potpisivanje, Ministarstvo je izdalo mišljenje da bilanse mora potpisati isključivo zakonski zastupnik svojim elektronskim potpisom (to podrazumeva da ni pomoćnik direktora, ostali zastupnik ili bilo koje drugo lice registrovano u APR-u kao zastupnik ne može potpisati Finansijski izveštaj).

Takođe ne postoji mogućnost ni da pravno lice ili preduzetnik opunomoći treće lice, recimo knjigovođu, da za njih potpiše i preda bilanse (kao što je to slučaj sa poreskim prijavama).

U praksi je moguće da će se pojaviti problemi oko potpisivanja Finansijskog izveštaja za pravna lica, gde su kao zakonski zastupnici registrovani stranci, odnosno strani državljani. Da bi strano fizičko lice, direktor društva, dobilo kvalifikovani elektronski potpis, mora prethodno da ima prijavljen boravak u Srbiji, kako bi bio ispunjen glavni uslov za dodelu sertifikata, odnosno posedovanje privremenog JMBG-a.

Konsalting Aktiv grupa ima rešenje za ovaj problem kod naših knjigovodstvenih klijenata.

Konsalting Aktiv grupa
Vaša knjigovodstvena kuća

Postavite pitanje

Author: Konsalting tim

Pišite nam