Predstavništvo stranog privrednog društva

predstavnistvo_konsalting_aktivPoslovanje stranog predstavništva, definisano je članom 574. Zakona o privrednim društvima: “Predstavništvo stranog privrednog društva je njegov izdvojen organizacioni deo koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva. Predstavništvo nema svojstvo pravnog lica.

Predstavništvo može zaključivati samo pravne poslove u vezi svog tekućeg poslovanja. Strano privredno društvo odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog predstavništva.” Zaključivanje ugovora o reklamiranju i marketingu teško može da se podvede pod pojam tekućeg poslovanja predstavništva stranog pravnog lica. Dopušteno je Zakonom da predstavništvo zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove samo u vezi svog tekućeg poslovanja.

Kako u njegovo poslovanje ne spada i zaključivanje ugovora sa trećim licima, već samo preduzimanje različitih radnji, to je isključeno da njegovo tekuće poslovanje obuhvata i zaključenje ugovora u cilju marketinga, odnosno reklamiranja njegovog osnivača.

Konsalting Aktiv grupa, Vaša knjigovodstvena kuća, nudi Vam mogućnost registracije Predstavništva stranog pravnog lica i savetovanje koje se tiču osnivanja. Za više informacija posetite našu stranicu.

Konsalting Aktiv grupa
Vaša knjigovodstvena kuća

Postavite pitanje

Author: Konsalting tim

Pišite nam