Prenosa prava svojine na nepokretnost fizičkim licima

prenos_nepokretnosti_konsalting_aktivPoreski tretman davanja fizičkim licima u vidu prenosa prava svojine na nepokretnosti, koja je u vlasništvu privrednog društva, koje bez naknade vrši prenos prava svojine fizičkim licima koja su u njemu zaposlena i istovremeno su osnivači tog privrednog društva, a koje davanje se ne vrši po osnovu raspodele dobiti.

Odredbom  Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da se pod zaradom, u smislu tog zakona, smatra zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog. Zaradom, smatraju se i primanja u obliku bonova, novčanih potvrda, robe, činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem.

Saglasno zakonskim odredbama i navodima da se u konkretnom slučaju ne vrši davanje po osnovu učešća u dobiti, Ministarstvo finansija smatra da kada privredno društvo koje je vlasnik nepokretnosti prenese bez naknade pravo svojine na toj nepokretnosti fizičkom licu koje je zaposleno u pomenutom privrednom društvu (poslodavac) i istovremeno je njegov osnivač, takvo davanje privrednog društva − poslodavca svojim zaposlenima koji su ujedno i njegovi osnivači, predstavlja primanje fizičkog lica − zaposlenog po osnovu činjenja, odnosno pružanja pogodnosti zaposlenom, te podleže oporezivanju porezom na zaradu i plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade.

U nastavku tekst na konkretna pitanja, spremili smo vam odgovore:

Ako pravno lice kupi stan u zgradi radi registracije sedista drustva i obavljanja delatnosti, da li ima pravo na prethodni pdv iskazan u racunima dobavljaca za nabavku istog i po racunima za adaptaciju i rekonstrukciju?

Ako obveznik PDV predmetni stan faktički koristi kao poslovni prostor za obavljanje delatnosti u okviru koje vrši promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza, u tom slučaju taj obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke stana, kao i po osnovu rekonstrukcije i adaptacije.

Ako je pravno lice vlasnik stana u zgradi na kojem je registrovano sediste firme i obavljao je privrednu delatnost. Koristio je prethodni pdv po racunima dobavljaca za rekonstrukciju i adaptaciju istog resi da pre isteka roka od 10 godina taj isti stan pokloni svom radniku, koje su sve njegove obaveze po pitanju pdv-a i ostalih poreza.

U ovom slučaju obveznik PDV je dužan da srazmerno vremenu korišćenja izvrši ispravku prethodnog poreza po osnovu nabavke stana, kao i po osnovu izvršenih ulaganja u stan (adaptacija, rekonstrukcija). Ako se stan poklanja licu koje je u radnom odnosu kod obveznika, u tom slučaju takvo davanje se tretira kao zarada, te je obveznik dužan da obračuna porez i doprinose na zaradu na iznos koji odgovara tržišnoj vrednosti stana. Rashod po osnovu poklona stana ne priznaje se kao trošak u poreskom bilansu.

Konsalting Aktiv grupa
Vaša knjigovodstvena kuća

Postavite pitanje

Author: Konsalting tim

Pišite nam