Što veća plata to manji porez!

Da li znate da možete, u skladu sa zakonskom regulativom, prilikom isplate zarade da platite poreze i doprinose samo 15tak procenata umesto standardnih 65% i da sve to uradite bez prekršaja bilo kog Zakona?

Zakonom o doprinosima predviđena je jedna interestna mogućnost koja kaže da se doprinosi plaćaju na najvišu petostruku prosečnu zaradu u Republici Srbiji, koja trenutno iznosi oko 300 hiljada dinara. Drugim rečima, bez obzira da li imate zaradu od par miliona dinara ili 300 hiljada dinara iznos za doprinose koji treba da platite je isti.

Da bi vam ovo bilo jasnije navešćemo jedan konkretan primer..

Ako isplaćujete neto zaradu od 30 hiljada dinara u obavezi ste da isplatite doprinose od oko 15tak hiljada dinara i naravno porez na zarade koji trenutno iznosi 10%. To znaci da su vaša ukupna davanja oko 50 hiljada dinara (procenat je oko 65%).

Za isplatu zarade od 300 hiljada, plaćaju se isto procentualni iznosi kao iz prethodnog primera. Znaci 65%.

 

Ali sada nastupa iznenađenje – na primer, odlučili ste se da isplatite zaradu od milion dinara. U obavezi ste da pored zarade isplatite porez na zarade u iznosu od 100.000,00 dinara, kao i doprinose koji sada iznose samo oko 150 hiljada. Drugim rečima, ukupna davanja na ime poreza i doprinosa na neto zaradu od milion dinara iznose oko 250 hiljada. Procenat je sada 25%.

 

Šta ako imate zaradu od 10 miliona dinara? Procenat davanja na ime poreza i doprinosa sada iznosi oko 11%.

 

I to nije sve! Prilikom, recimo, isplate zarade od milion dinara i plaćanja poreza i doprinosa u iznosu oko 25%, ukupan trošak sada vam predstavlja i trošak u finansijskom izveštaju, odnosno umanjujete vašu ostvarenu dobit i štedite 15% koji bi trebalo da platite u vidu poreza na dobit.

 

euro-1130697_1280

 

Ovo je paradoks u Srbiji. U svim savremenim državama Poreska administracija je spremnija da dodatno oporezuje veće zarade, a minimalne zarade, naravno, minimalno se i oporezuju.

Da zaključimo, što veću zaradu imate u Srbiji plaćate manji porez!

Što je posebno interesantno, nadležni su najavili smanjenje nameta na visoke plate, dok minimalci ostaju oporezovani iznad proseka, iako Srbija ima jedan od najmanje progresivnih poreskih sistema u Evropi.

 

 

Igor Jelić
Predsednik UO
Konsalting Aktiv grupa

Author: Konsalting tim

Pišite nam