Uskoro NOVI zakon o PDV-u!

pdv_konsalting_aktiv

Očekuje se usvajanje Novog Zakona o PDV po kratkom postupku.

Vlada Republike Srbije, već je usvojila 19. septembra 2015. Predlog zakona i izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Aktuelni Zakon ima sa dopunama 54 člana. Najnoviji predlog ima 38 korekcija postojećih članova Zakona, drugim rečima više od pola članova se menja ili dopunjuje. Još važnije je da će Zakon biti usvojen do kraja ove nedelje i njegova primena počeće već 15. 10. 2015. najveći deo izmena primenjivaće se odmah, dok jedan deo ima odloženi rok za primenu.

Najvažnije izmene u Zakonu o PDV odnose se na:

– Poreski tretman prometa električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje

– Menja se predmet oporezivanja, mesto i vreme prometa kao i oslobođenja kod uvoza;

– Proširuje se spisak dobara za koje obveznik ima pravo na prethodni porez, jedna od olakšica je da se ukida se ograničenje prava na prethodni porez kada se radi o nabvci dobara za opremanje administrativnih prostorija, ali se zato ukida pravo na prethodni porez kada se radi o troškovima za smeštaj i ishranu zaposlenih.

– Novina je i način određivanja poreske osnovice kada obveznik dobija subvencije;

– Niža, posebna stopa poreza, koja se do sada primenjivala samo za usluge prevoza putnika u gradskim i prigradskim linijama, proširuje se na sve usluge prevoza putnika kao i smeštaj turista;

– Značajne izmene pretrpeće poreska oslobođenja koja se odnose na usluge povezane sa izvozom, tranzitom i privremenim uvozom dobara, menjaju se poreske odredbe koje se odnose na stavke bez prava na odbitak prethodnog poreza i poreska oslobođenja pri uvozu dobara;

– Kod prometa polovnih automobila, menja se oporeziva razlika;

– Izmene će pretrpeti i utvrđivanje poreskog perioda;

– Refakcija PDV stranom obvezniku;

– Propisuje se obaveza da strana lica koja obavljaju delatnost u Srbiji da se obavezno registruju u sistem PDV;

– Od 01. 01. 2016. godine svi poreski obveznici dostavljaće PPPDV do 15. u mesecu, drugim rečima tromesečnim obveznicima skraćuje se rok dostavljanja i plaćanja poreske prijave. Mesečnim obveznicima ostaje i dalje rok do 15. u mesecu za prethodni.

– Od 01. 01. 2017. uvodi se obavezno dostavljanje pregleda obračuna PDV

….

Konsalting Aktiv grupa
Vaša knjigovodstvena kuća

Postavite pitanje

Author: Konsalting tim

Pišite nam