Zakon o informacionoj bezbednosti

informaciona_bezbednost_konsalting_aktivStrategijom razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020.godine, informaciona bezbednost je prepoznata kao jedna od šest prioritetnih oblasti razvoja (pored elektronskih komunikacija; e-uprave, e-zravstva i e-pravosuđa; informacione i komunikacione tehnologije / IKT u obrazovanju, nauci i kulturi; e-trgovini i poslovnom sektoru IKT).

Informaciona bezbednost, uopšte, predstavlja skup mera koje omogućavaju da IKT sistem zaštiti tajnost, integritet, raspoloživost, autentičnost i neporecivost podataka kojima se rukuje putem tog sistema i da bi taj sistem funkcionisao kako je predviđeno, kada je predviđeno i pod kontrolom ovlašćenih lica.

Oblast informacione bezbednosti je, do sada, bila definisana odredbama različitih zakona u kojima postoje norme koje se odnose na informacionu bezbednost, kao što su Krivični zakonik i Zakon o elektronskim komunikacijama. Uskoro će, po prvi put, Srbija dobiti Zakon o informacionoj bezbednosti, verovatno već u oktobru tekuće godine.

Na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija dostupan je Nacrt ovog Zakona, koji za predmet uređivanja navodi uređenje mera zaštite od bezbednosnih rizika u informaciono-komunikacionim sistemima, odgovornosti pravnih lica prilikom upravljanja i korišćenja informaciono-komunikacionih sistema i određenje nadležnih organa za sprovođenje mera zaštite, koordinaciju između činilaca zaštite i praćenja pravilne primene propisanih mera zaštite.

Najavljeni Zakon, ali i odgovarajući podzakonski akti, obuhvatili bi celovit pravni okvir mera zaštite od bezbednosnih rizika u informacionim sistemima.

Nacrt zakona o informacionoj bezbednosti

Konsalting Aktiv grupa
Vaša knjigovodstvena kuća

Postavite pitanje

Author: Konsalting tim

Pišite nam