Priča o prometu nepokretnosti ili o agenciji za prevare “APP”

Da čovek sve mora sam nije samo mediokritetski zaključak analitičara života, već postulat koji sam morala da usvojim nakon pokušaja prevare nepostojeće agencije za promet nekretninama „Miško & friends“. Od tada sam pročitala sve što je važno za učesnike u prometu nekretnina i podrobno se raspitala kako funkcioniše praksa ne bi li nekog sledećeg Miška mogla da diskretujem argumentima, a ne samo zdravom pameću.

Vest da prodajem nekretninu brzo se raširila i na dnevnom nivou je počeo da me zove izvesni dobronamerni komšija (koga ranije nikada nisam videla) tvrdeći da ima kupca. Da li zato što sam žensko koje deluje nežno i nezaštićeno, tek, dragi komšija je zvao svakog božjeg dana i ponavljao mantru „odmah dobijate pare, odmah dobijate pare“. Moji pokušaji objašnjenja da to ne ide baš tako i da isplati prethodi određena procedura vodili su kraju priče, ali prevagnula je mamina radoznalost.

Prizor kao iz novinske karikature. U hladnoj prostoriji bez ikakvih oznaka, bez ijednog kompjutera, registratora, telefona, nalaze se tri stolice, jedan sto i za stolom – deda Pantelija! „Ja sam agencija. Ne brinite ništa, imam i advokata koji sastavlja ugovor“, reče gospodin Miško glasom sigurnijim od drhtave ruke dok sam se svojski trudila da ne prasnem u smeh. Strpljen spašen, te sam pustila Miška da priča o tome kako naš kupoprodajni ugovor mora da se proveri, da će on očas posla da zakaže kod notara, da mora da se priloži još jedna saglasnost i da kupac samo što nije, javio se, evo stiže…I u tom čekanju Godoa, kaže Miško „Doooobro, vaša obaveza prema meni je 250 eura.“ Pitam za šta tačno, kaže Pantelija, „Pa za agencijske usluge! 250 vi, 250 kupac, tako je po zakonu!“ Naravno, nismo se rastali kao prijatelji i samo broj Miškovih godina sprečio me je da ne podnesem prijavu.

Neuređenost tržišta nekretnina u našim prilikama omogućava prevare, krađe oglasa, nestručnost u obavljanju poslova i veliku nesigurnost za sve učesnike u procesu prodaje, kupovine ili zakupa nekretnina. Kako neregulisano stanje ne odgovara ni državi, ni učesnicima, u maju ove godine završena je javna rasprava o Nacrtu zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti koji je izradilo Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. U raspravi su učestvovali članovi Grupacije posrednika u prometu nepokretnosti Srbije – Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije, a glavni razlog za donošenje zakona o prometu i zakupu nepokretnosti jeste obezbebeđivanje pravne sigurnosti za građane i pravna lica koji koriste usluge posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti.

Ako je namera države da se promet nekretnina uredi uvođenjem jasne regulative za agencije koje se bave ovom vrstom usluga, to znači da će Mišku i bratiji odzvoniti. Budućim zakonom uvešće se Registar posrednika i biće propisani uslovi za upis privrednih društava i preduzetnika, nakon čega će dobiti aktivnu legitimaciju za obavljanje delatnosti.

Zakonom će se propisati i uslovi koje posrednik – agencija mora da ispunjava, kao što su adekvatna prostorija i oprema za rad i još važnije, obaveza da za svaki posao posredovanja u prometu nepokretnosti mora biti zaključen pisani ugovor između nalogodavca i posrednika. Pored toga, uvešće se i obavezno osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi posrednik mogao da prouzrokuje nalogodavcu.

Dakle, Miško će na ovim ispitima pasti, ali da vidimo šta je sa strukom. Budući zakon će precizno definisati pojam agenta i uslove pod kojima može da se bavi tim poslom i upiše u Evidenciju agenata. Osoba koja želi da bude agent mora da ima najmanje srednju stručnu srpemu, kao i da položi stručni ispit, dok će podzakonskim aktima biže biti uređen sadržaj, način i rok polaganja tog ispita.

nekretnine_ogromna_slikaBez obzira što se na donošenje zakona čeka i što u pravnom sistemu Republike Srbije ova oblast nije uređena, ipak postoje određeni napori za uvođenjem reda. Udruženje posrednika nekretnina „Klaster nekretnine“ sastavilo je kodeks poslovne politike posrednika u prometu nepokretnosti  kojim su utvrđeni osnovni etički principi i norme profesionalnog ponašanja agenata. Odredbe Kodeksa su obevezujuće za sve članove Udruženja i možda baš zato Miško nije znao za član 4. po kome je posrednik „obavezan  da postupa savesno i pošteno, u skladu sa Zakonom i dobrim poslovnim običajima, da gradi poverenje štiteći interes nalogodavca i trećeg lica, da nastupa nepristrasno u cilju realizacije posla, vodeći računa o dostojanstvu posredničkog poziva.“

Čak se i u oglasima za obuku agenata navodi da su osnovni zadaci menadžera za nepokretnosti, između ostalog, analiza i procena vrednosti nepokretnosti, analiza lokacija na osnovu građevinskih i geografskih faktora, prezentacija ugovorenih objekata na terenu, ugovaranje i izvršavanje posredničkih poslova u trgovini nekretninama. Nigde ni reči o provizijama, pogotovo ne kada prodavac ne angažuje angenciju.

Biće da Miško nije pogodio metu odn. osobu. Kako potpune zakonske regulative jos uvek nema, izuzetno je važno informisanje o svemu što može da vam se dogodi kada prodajete ili kupujete nekretninu ili da se obratite pouzdanoj agenciji. Jer, nećete verovati, nekako je do mene došao glas da je kupac moje nekretnine naprasno preminuo, a ubrzo nakon tog događaja neočekivano se pojavio jedan tajni kupac koji želi da plati cenu koju tražim ako osobi, čije ime ne mogu da znam, dam 500 eura. Šta sam mogla da kažem sem, vozi Miško….

milica_gacin

Milica Gacin

Urednik u zabavnoj redakciji RTS-a
i student doktorskih studija

Postavi pitanje

 

Author: Konsalting Saradnici

Pišite nam