Godišnji odmor
Jul30

Godišnji odmor

Zaposleni stiče prava na godišnji odmor nakon mesec dana neprekidnog rada od dana kada je zasnovao radni odnos kod poslodavca. Zaposleni imaju pravo na godišnji odmor koji je garantovan Ustavom Republike Srbije. Zakonom o radu utvrđeno je pravo zaposlenog na godišnji odmor, uslovi za sticanje prava na godišnji odmor, naknadu zarade i naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor. Zaposleni stiče prava na godišnji odmor nakon mesec...

Read More
Novi poslovni prostor
Jul29

Novi poslovni prostor

Konsalting Aktiv grupa je na novoj adresi: Goce Delčeva broj 42, na Novom Beogradu. Osim što smo sada u većem i bolje opremljenom poslovnom prostoru, kreirali smo daleko prijatniji poslovni ambijent za naše zaposlene, klijente i poslovne partnere. Pogledajte neke od fotografija. Sa zadovoljstvom ćemo Vas ugostiti u nekoj od 11 kancelarija koje su nam sada na raspolaganju, ukupne površine 210 m2. Dobro nam došli! Sektor za razvoj...

Read More
Otpis obaveza prema dobavljaču usled zastarelosti ili brisanja
Jul29

Otpis obaveza prema dobavljaču usled zastarelosti ili brisanja

U praksi postoje slučajevi kada poverilac ne pokrene sudski spor za naplatu dospelih potraživanja od dužnika, a u međuvremenu je izbrisan iz registra Agencije za privredne registre. U navedenim slučajevima primenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja – dalje ZOO), kojim je uređeno pravo...

Read More
Pišite nam