Rad sa fiskalnom kasom. Pojam dnevnog izveštaja i “depozita u kasi”
Sep28

Rad sa fiskalnom kasom. Pojam dnevnog izveštaja i “depozita u kasi”

Saglasno članu 13. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/04, u daljem tekstu: Zakon), dnevni izveštaj je fiskalni dokument koji je obveznik dužan da formira i štampa jednom dnevno, na kraju rada. U dnevnom izveštaju se evidentiraju totali prometa dobara i usluga iz svih fiskalnih isečaka zabeleženih u operativnoj memoriji, sačinjenim od trenutka formiranja prethodnog dnevnog izveštaja. Dnevni izveštaj pored ostalih...

Read More
Usvojene izmene i dopune zakona o PDV-u
Sep28

Usvojene izmene i dopune zakona o PDV-u

Kako je Konsalting aktiv grupa, najavila u postu objavljenom 23. Septembra na našem blogu, da se uskoro očekuje usvajanje izmena i dopuna Zakona o PDV, danas je Skupština Srbije usvojila predložene izmene. Više o informacijama u čemu se sastoje izmene i dopune Zakona o PDV, pogledajte na linku: http://www.konsalting.rs/uskoro-novi-zakon-o-pdv/ Konsalting Aktiv grupa Vaša knjigovodstvena kuća Postavite...

Read More
Zakon o informacionoj bezbednosti
Sep25

Zakon o informacionoj bezbednosti

Strategijom razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020.godine, informaciona bezbednost je prepoznata kao jedna od šest prioritetnih oblasti razvoja (pored elektronskih komunikacija; e-uprave, e-zravstva i e-pravosuđa; informacione i komunikacione tehnologije / IKT u obrazovanju, nauci i kulturi; e-trgovini i poslovnom sektoru IKT). Informaciona bezbednost, uopšte, predstavlja skup mera koje omogućavaju da IKT sistem...

Read More
Uskoro NOVI zakon o PDV-u!
Sep23

Uskoro NOVI zakon o PDV-u!

Očekuje se usvajanje Novog Zakona o PDV po kratkom postupku. Vlada Republike Srbije, već je usvojila 19. septembra 2015. Predlog zakona i izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Aktuelni Zakon ima sa dopunama 54 člana. Najnoviji predlog ima 38 korekcija postojećih članova Zakona, drugim rečima više od pola članova se menja ili dopunjuje. Još važnije je da će Zakon biti usvojen do kraja ove nedelje i njegova primena...

Read More
Šta je potrebno imati u maloprodajnom objektu
Sep17

Šta je potrebno imati u maloprodajnom objektu

1. Na ulazu u objekat mora se vidno istaći: pun ili skraćeni naziv, onako kako stoji u rešenju APR, skraćen naziv se može koristiti samo ako je i upisan kod APR, sa nazivom eventualne poslovne jedinice, radno vreme – pridržavati ga se, po potrebi menjati, posebno istaći da li se radi nedeljom i državnim praznicima i koje radno vreme je u tim slučajevima; 2. U objektu se mora imati: rešenje o registraciji iz APR sa svim izmenama,...

Read More
Pišite nam