Povrat robe. Najvažnije izmene i dopune zakona o PDV
Oct28

Povrat robe. Najvažnije izmene i dopune zakona o PDV

Puna primena člana 21. Zakona o PDV, koji se odnosi na izmenu poreske osnovice prilikom obračuna i plaćanja PDV moguća je uz doneti Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost koji je objavljen 14.10.2015. godine u „Sl. glasniku RS“, br. 86/2015, a stupio je na snagu već sutradan, 15. oktobra 2015. godine. Najvažnije odredbe – vraćanje robe Jedna od najvažnijih novina, u odnosu na dosadašnju...

Read More
Predstavništvo stranog privrednog društva
Oct22

Predstavništvo stranog privrednog društva

Poslovanje stranog predstavništva, definisano je članom 574. Zakona o privrednim društvima: “Predstavništvo stranog privrednog društva je njegov izdvojen organizacioni deo koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva. Predstavništvo nema svojstvo pravnog lica. Predstavništvo može zaključivati samo pravne poslove u vezi svog tekućeg poslovanja. Strano privredno društvo odgovara za...

Read More
Misija Konsalting Aktiv grupe
Oct21

Misija Konsalting Aktiv grupe

Misija Konsalting Aktiv grupe je kratka, jasna i jednostavna: Mi želimo da, korišćenjem najnovijih informacionih tehnologija i pažljivo odabranim kadrovima, pružamo vrhunsku uslugu mikro, malim i srednjim pravnim licima i preduzetnicima i uvek budemo korak ispred konkurencije. Sektor za razvoj Konsalting Aktiv grupa...

Read More
Neočekivani problemi privatnim firmama!
Oct15

Neočekivani problemi privatnim firmama!

Vlada Srbije dana 14. oktobra 2015. godine. Donela je Uredbu kojom su izvršene izmene i dopune Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika. Uredbom je brisan Spisak dnevnica po stranim državama i umesto toga je propisano da se državnom službeniku i namešteniku naknađuju troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu u iznosu od 15 evra za svaka 24 časa provedena u inostranstvu,...

Read More
Obračun zarade-Šansa za brzu naplatu neisplaćene zarade
Oct15

Obračun zarade-Šansa za brzu naplatu neisplaćene zarade

Pitanje zarada centralno je pitanje interesovanja zaposlenih. Otud je veoma važno da budu informisani o svojim pravima u vezi sa isplatom zarade, koja predstavlja nadoknadu za izvršeni rad. Što su bolje informisani, manji su izgledi da postanu žrtve zloupotreba ili manipulacija od svojih poslodavaca. Ovo naročito ističemo imajući u vidu najnovije istraživanje sindikata u Srbiji da samo 17% poslodavaca privatnika u Republici Srbiji...

Read More
Pišite nam