Poreski tretman donacija u novcu i robi
Nov09

Poreski tretman donacija u novcu i robi

Donacije u dobrima u Republici Srbiji Ako je obveznik PDV imao pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu, odnosno PDV plaćen pri uvozu dobara koja su predmet donacije, odnosno dobara od kojih su proizvedena dobra koja su predmet donacije, odbije kao prethodni porez u potpunosti ili srazmerno (nezavisno od toga da li je ovo pravo ostvareno), pri poklanjanju dobara obveznik PDV je dužan da obračuna PDV na poresku...

Read More
Pišite nam