Akt o proceni rizika na radnom mestu
Feb24

Akt o proceni rizika na radnom mestu

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, bezbednost i zdravlje na radu podrazumeva obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna  oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji pretežno stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih. Zakon nalaže svim poslodavcima da u pismenoj formi, donesu Akt o proceni rizika za sva radna mesta...

Read More
Konsalting bilten 1
Feb23

Konsalting bilten 1

Konsalting Aktiv grupa je u decembru mesecu prošle godine pripremila i objavila svoj prvi Korporativni bilten. S obzirom da je u pitanju jubilarni broj, sadržaj biltena posvetili smo temama usko vezanim za našu kompaniju, delatnosti u kojima poslujemo, naše reference, promene koje smo tokom 2015.godine uvodili u poslovanje i slično. Već pripremamo drugi broj u kome će se, između ostalog, naći autorski tekstovi nekih od naših...

Read More
Transferne cene!
Feb15

Transferne cene!

Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnik o transfernim cenama, obavezuje sve privrednike koji posluju sa povezanim licima, da pored podataka koji se iskazuju u PB, dostave Poreskim organima i Izveštaj o transfernim cenama. Transferne cene su cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica, kao i davanje međusobnih pozamica i kredita. S obzirom da se radi o prometu između povezanih lica, postoji mogućnost za...

Read More
Radna dozvola za strana lica
Feb08

Radna dozvola za strana lica

Sve je veći broj stranih lica koja žele da pokrenu sopstveni privatni biznis u Republici Srbiji. Obaveze i prava takvih lica date su u pravilniku o dozvolama za rad koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br.94/2015 od 17.11.2015. godine, a stupio je na snagu 25.11.2015.godine. Dozvola za rad je akt po kome strano lice može da se zapošljava ili samozapošljava, i može se izdati kao: radna dozvola za zapošljavanje radna dozvola za...

Read More
Povraćaj novca koji ste tokom 2010-2015 godine plaćali za vrtić!
Feb05

Povraćaj novca koji ste tokom 2010-2015 godine plaćali za vrtić!

Da li znate da ste u periodu od 2010. do 2015.god. plaćali više 11.065,00 din mesečno za boravak deteta u vrtću, nego što je to Zakonom predviđeno? Sada imate mogućnost taj novac da povratite! Roditelji su u periodu od 2010. godine do 2015. godine plaćali predškolskim ustanovama punu ekonomsku cenu za boravak dece u vrtićima, iako zakonom nije predviđena takva naplata. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predviđeno je...

Read More
Pišite nam