Predaja M-4 obrasca
Apr25

Predaja M-4 obrasca

Poslodavci i preduzetnici će od 15.marta imati mogućnost da predaju elektronski obrazac M4 za 2015.godinu, koji sadrži podatke o zaradama i stažu zaposlenih u predhodnoj godini. Prijava se vrši preko veb servisa Elektronska predaja prijava M4 na sajtu www.pio.rs Datum podnošenja zahteva tretira se kao datum podnošenja prijave M-4 Fond kontroliše ispravnost unetih podataka preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Po...

Read More
Pišite nam