Da li fizičko lice, koje je rezident Republike Srbije, može otvoriti devizni račun u inostranstvu?
Jun05

Da li fizičko lice, koje je rezident Republike Srbije, može otvoriti devizni račun u inostranstvu?

Rezidenti Republike Srbije, mogu držati devize na računu kod bankaka u inostranstvu u sledećim okolonostima: 1) diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Srbije u inostranstvu koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije – do iznosa neophodnog za finansiranje tih predstavništava navedenog u rešenju ministarstva nadležnog za spoljne poslove, odnosno drugog nadležnog organa; 2) domaći državljani zaposleni u...

Read More
Pod kojima uslovima osnivač strano lice u Srbiji ne plaća doprinose?
Jun05

Pod kojima uslovima osnivač strano lice u Srbiji ne plaća doprinose?

Odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da se osiguranicima samostalnih delatnosti smatraju, između ostalih, lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava u skladu sa zakonom, koji u njima rade, bez obzira da li su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji su osnivač, odnosno član. Ako je strano fizičko lice osigurano po osnovu zaposlenja u nekoj od država potpisnika međudržavnog ugovora o...

Read More
Pišite nam