Što veća plata to manji porez!
Dec29

Što veća plata to manji porez!

Da li znate da možete, u skladu sa zakonskom regulativom, prilikom isplate zarade da platite poreze i doprinose samo 15tak procenata umesto standardnih 65% i da sve to uradite bez prekršaja bilo kog Zakona? Zakonom o doprinosima predviđena je jedna interestna mogućnost koja kaže da se doprinosi plaćaju na najvišu petostruku prosečnu zaradu u Republici Srbiji, koja trenutno iznosi oko 300 hiljada dinara. Drugim rečima, bez obzira da li...

Read More
Priča o prometu nepokretnosti ili o agenciji za prevare “APP”
Dec27

Priča o prometu nepokretnosti ili o agenciji za prevare “APP”

Da čovek sve mora sam nije samo mediokritetski zaključak analitičara života, već postulat koji sam morala da usvojim nakon pokušaja prevare nepostojeće agencije za promet nekretninama „Miško & friends“. Od tada sam pročitala sve što je važno za učesnike u prometu nekretnina i podrobno se raspitala kako funkcioniše praksa ne bi li nekog sledećeg Miška mogla da diskretujem argumentima, a ne samo zdravom pameću. Vest da prodajem...

Read More
Obračun zarada
Dec21

Obračun zarada

Na zarade zaposlenih poslodavac je u obavezi da na bruto zaradu zaposlenog plati porez i doprinose i to: 10% porez na zarade zaposlenih 14% doprinosa za PIO na teret zaposlenog 5,15% doprinosa za zdravstvo na teret zaposlenog 0,75% doprinosa za nezaposlenost na teret zaposlenog 12% doprinosa za PIO na teret poslodavca 5,15% doprinosa  za zdravstvo na teret poslodavca 0,75% doprinosa za nezaposlenost  na teret poslodavca. Osnovica za...

Read More
Novogodišnji pokloni za decu
Dec14

Novogodišnji pokloni za decu

Zakon o radu predvideo je mogućnost da poslodavac može deci zaposlenog, starosti do 15 godina života, da obezbedi poklon za Božić i Novu godinu u vrednosti do neoporezivog iznosa koji je predviđen Zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana. Takođe je propisano da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu poklona deci zaposlenih, povodom Nove godine i Božića do 9.166 dinara godišnje po detetu (starosti do 15...

Read More
Osnovne funkcije menadžmenta
Dec13

Osnovne funkcije menadžmenta

Većina savremenih autora obrađuje i izučava četiri osnovne funkcije menadžmenta: planiranje, organizovanje, rukovođenje i kontrolu.   Planiranje Kao funkcija menadžmenta, planiranje uključuje izbor misije, ciljeva i akcija za njihovo ostvarivanje. Iako se planiranjem profesionalno bave odgovarajuće službe u preduzeću ono je “neophodna i neizbežna odgovornost svih menadžera” (Schermerhorn). Uspešnost menadžera se i...

Read More
Pišite nam