Novo: doprinos po osnovu članarine Privrednoj komori Srbije od 1.1.2017. (I deo)
Jan30

Novo: doprinos po osnovu članarine Privrednoj komori Srbije od 1.1.2017. (I deo)

Skupština Privredne komore Srbije donela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja članarine Privrednoj komori Srbije sa primenom od 1.januara 2017. godine. Članovi Privredne komore Srbije su svi privredni subjekti koji obavljaju registrovanu privrednu delatnost na teritoriji Republike Srbije. Status se stiče upisom u Registar privrednih subjekata, odnosno postupkom registracije u APR. Privredni subjekti fizička lica...

Read More
Vrste poslovnog odlučivanja
Jan19

Vrste poslovnog odlučivanja

Donošenje odluka je proces svojstven svim ljudima. Pri tome, odluke mogu uticati na tok događaja svakodnevice ili, s druge strane, na uspešnost poslovne organizacije.   Moguće je razlikovati zadovoljavajuća, optimalna i idealna rešenja, do kojih se dolazi u odlučivanju. Ograničenja mogu nastati iz više razloga, kao na primer u slučaju nejasnih okolnosti odlučivanja, nepotpunih informacija ili pak ličnih ograničenja donosioca...

Read More
Kratak komentar Zakona o sprečavanju nasilja u porodici
Jan16

Kratak komentar Zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Poslanici Narodne Skupštine Republike Srbije usvojili su novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Zakon je stupio na snagu 2. decembra 2016. godine, a primenjivaće se od 1. juna 2017. godine. Usvajanjem novog zakona, u Srbiji će doći do stvaranja sistema koji bi pružao adekvatniju zaštitu svim licima koja nisu u mogućnosti da se brane. Uveden je čitav niz novih rešenja koja su usmerena na efikasnu zaštitu od nasilja u porodici....

Read More
Outsourcing
Jan10

Outsourcing

Želja za poslovnim uspehom i sve veći pritisak tržišta doveli su do stvaranja novog, možda najvećeg, trenda u svetu – OUTSOURCING-a. Suština outsourcing-a je prepuštanje dela poslovnih aktivnosti koje nisu od strateškog značaja, kompanijama koje te poslove mogu obaviti efikasnije i jeftinije. To je praksa u kojoj pojedinac ili kompanija obavlja zadatak, pruža uslugu ili proizvod namenjen drugoj kompaniji, a čemu  je glavni...

Read More
Tipovi organizacione strukture
Jan04

Tipovi organizacione strukture

Pioniri menadžmenta od pre jednog veka bili su u pravu. Organizaciona struktura je neophodna. Modernoj organizaciji bez obzira da li je kompanija građevinska služba, univerzitet, bolnica, velika crkva ili vojska, potrebna je organizaciona struktura baš kao što je i biološkoj jedinici naprednijoj od amebe potrebna struktura. P.Druker   Radi povećane efikasnosti, srodni poslovi se grupišu kako bi se izbeglo dupliranje troškova, ali...

Read More
Pišite nam