Marketing miks
Feb20

Marketing miks

U središtu marketinga u poslovnom svetu nalaze se potrebe potrošača i interesi koje kompanija treba da identifikuje i realizuje preko tržišta. Ove potrebe se realizuju tako što kompanija prvo kreira i dizajnira svoj proizvod (uslugu, imidž, događaj, marku), potom odredi njegovu cenu, nalazi najefikasnije kanale za njegovu distribuciju (što podrazumeva proizvod u najbolje vreme na najboljem mestu), a zatim selektuje najefikasnije...

Read More
Novo: doprinos po osnovu članarine Privrednoj komori Srbije od 1.1.2017. (II deo)
Feb03

Novo: doprinos po osnovu članarine Privrednoj komori Srbije od 1.1.2017. (II deo)

Skupština Privredne komore Srbije donela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja članarine Privrednoj komori Srbije sa primenom od 1.januara 2017. godine.     Lica oslobođenja od plaćanja članarine Članarinu ne plaćaju privredni subjekti, članovi Komore koji su ostvarili godišnji poslovni prihod do 20 milona dinara. Članarinu ne plaćaju novoosnovani privredni subjekti – godinu dana od dana osnivanja. Članovi Komore...

Read More
Pišite nam