Šta se dobija sa novim Pravilnikom o PDV evidenciji?
Aug09

Šta se dobija sa novim Pravilnikom o PDV evidenciji?

Jasna mi je namera Zakonodavca da uvede strožu kontrolu obračuna i predaje poreskih prijava Poreza na dodatu vrednost i to u potpunosti podržavam, da se u startu razumemo. Međutim, verujem da način izvršenja predviđen donetim Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV neće doneti željeni rezultat. Zakonodavac koji je predložio ovaj Pravilnik neće dobiti značajne pozitivne rezultate, na prvom mestu – teško da će...

Read More
Pišite nam