Da li je vođenje delovodnika obavezno?
Nov09

Da li je vođenje delovodnika obavezno?

Delovodnik ili delovodna knjiga je registar akata i dokumenata koji pravno lice donosi, šalje ili prima. U ovaj registar upisuju se svi akti za koje nije ustanovljen poseban registar (posebna knjiga), kao npr. knjiga faktura, i time se omogućava pregled akata koji su doneti u pravnom licu, kao i svih onih koji su primljeni od trećih lica ili ekspedovani trećim licima. Ovaj registar omogućava pregled ovih akata, kao i utvrđivanje...

Read More
Pišite nam